Bijna Gratis Markt

De Bijna Gratis Markt is nagenoeg identiek met Dirk Boterblom, de eigenaar. Vanuit een eigen problematisch verleden is hij in staat geweest in ruim 12 jaar een eigen bedrijf op te bouwen, dat sinds 4 jaar gevestigd is in het winkelpand in de Zijlstraat op nummer 13-15.

boekDe Bijna Gratis Markt is een kringloopwinkel. Er wordt van alles verkocht voor een kleine prijs. Zo zijn alle huishoudelijke spulletjes, platen, fietsen, boeken en al het andere beschikbaar voor mensen met een kleine beurs.

Naast deze karakteristiek heeft de Bijna Gratis Markt ook een uniek maatschappelijk business model. De winkel is tevens een plaats waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken aan meer structuur in hun leven. De Bijna Gratis Markt biedt, ook via One of a kind, werkervaringsplaatsen. Al meer dan 10 jaar zijn er dagelijks taakstraffers, verslaafden en daklozen die meer structuur en houvast in hun leven willen, te vinden in de Bijna Gratis Markt. Zij leren door middel van het uitvoeren van diverse activiteiten, maar vooral door de aanpak en begeleiding van Dirk en de zorgcoördinator/-begeleider, een nieuwe basis te leggen in hun leven.

Voor meer informatie: www.bijnagratismarkt.nl