One of a kind

De stichting One of a kind is in 2014 opgericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via werkervaring/arbeidsmatige dagbesteding te leren weer meer structuur en houvast in hun leven te krijgen.

De stichting heeft ten doel het bemiddelen bij het vinden van tijdelijke arbeidssituaties aan mensen met als doel: a.  het aanleren en versterken van instrumentele en sociaal-emotionele vaardigheden;  b. het vergroten van het maatschappelijk perspectief, waaronder met name begrepen het perspectief op (betaald of onbetaald) werk of scholing.

De doelgroep waar de stichting zich op richt zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij: dak- en thuislozen, verslaafden, reclassering, langdurig oudere werklozen. Daarnaast biedt de stichting de mogelijkheid aan vrijwilligers om werkervaring op te doen.